Culture

Het harde bewijs dat ‘Leaving Neverland’ misleidend is en vol met leugens zit

Gisteravond werd de documentaire Leaving Neverland uitgezonden. In de vier uur durende docu beschuldigen twee mannen Michael Jackson van misbruik. Wade Robson en James Safechuck zijn al jaren voor miljoenen dollars aan het procederen tegen de nazaten van Jackson. De vier door hen aangespannen rechtszaken hebben zij allemaal verloren.

Leaving Neverland toont een eenzijdig verhaal waarin niet aan waarheidsvinding of wederhoor wordt gedaan. Bovendien zijn de beweringen van beide mannen vaak niet eens juist. Tijd dus voor wat feiten.

Wade Robson
Wade Robson en James Safechuck hebben meerdere keren gezworen dat Michael Jackson nooit iets ongepasts heeft gedaan. Robson werd tijdens de strafzaak van Jackson in 2005 in detail ondervraagd en ontkende herhaaldelijk enig vergrijp door hem. In 2011 werd Robson afgewezen om de choreografieklus van de Cirque du Soleil-show met het thema Michael Jackson te doen. Pas na die afwijzing besefte hij dat hij was misbruikt.

Robson beweerde een tijdje dat hij zich schaamde. In de volgende verklaring zei hij zijn mishandeling te hebben onderdrukt en pas weer te hebben herinnerd na een breakdown. De huidige versie van Robson’s verhaal is dat hij altijd wist wat er was gebeurd, maar hij zich niet realiseerde dat het verkeerd was.

Robson’s eerste poging om geld te verdienen kwam in de vorm van een boek, maar uitgevers hadden geen interesse. Daarom spande hij een rechtszaak van meerdere miljoenen aan tegen het landgoed van Michael Jackson.

James Safechuck
Op dat moment rook ook Safechuck geld. Of zoals hij zelf zegt: “Ik besefte mij door de rechtszaak van Robson pas dat ik werd misbruikt.” In Leaving Neverland geeft Safechuck echter aan dat hij zijn moeder in 2005 al vertelde dat hij was misbruikt en dat zijn moeder in 2009 begon te dansen toen ze hoorde dat Jackson was overleden. Die tijdlijn klopt dus niet.

Safechuck huurde dezelfde advocaten in als Robson en diende exact dezelfde claims in. Ze eisen honderden miljoenen dollars.

Verborgen bewijsmateriaal en leugens
Robson is tijdens de rechtszaken herhaaldelijk betrapt op het verborgen houden van bewijsmateriaal voor zowel de rechtbank als zijn eigen advocaten. De rechter heeft zelfs geconstateerd dat ‘iemand die naar de feiten kijkt de verklaring van Robson nooit zou kunnen geloven’.

Ook Safechuck heeft gelogen tijdens zijn rechtszaak. Hij verstrekte datums waarop het misbruik zich zou hebben voorgedaan, maar na onderzoek bleken die niet te kloppen. Safechuck zegt bijvoorbeeld te zijn misbruikt in New York in 1989 op een moment dat Michael Jackson daar niet eens was.

Eenzijdig verhaal
Dan Reed, de regisseur van Leaving Neverland, heeft meerdere keren toegegeven dat hij er bewust voor heeft gekozen om niemand te interviewen die een andere kijk op het verhaal had kunnen geven. Hij heeft ook geen onderzoek gedaan om de waarheidsgetrouwheid van de beweringen van Robson en Safechuck te bepalen. Bovendien levert hij geen enkel bewijs. Het enige wat de docu toont zijn de beweringen van twee personen.

In Leaving Neverland suggereert Robson dat Michael Jackson een van zijn vrienden, Brett Barnes, heeft misbruikt. Barnes ontkent stellig dat hij is misbruikt. Hij beweert tot op de dag van vandaag dat de zanger een van de beste vrienden was die hij ooit had.

FBI
Het meest harde bewijs dat Michael Jackson waarschijnlijk onschuldig is, is het extreem uitgebreide onderzoek dat er naar hem is gedaan. Niet alleen de politie en kinderbescherming onderzochten hem, maar The King of Pop werd ook tien (!) jaar lang in het geheim in de gaten gehouden door de FBI. Er hingen camera’s in zijn woning, gesprekken werden afgetapt en er vonden huiszoekingen plaats. De FBI concludeerde uiteindelijk in een uitgebreid rapport dat er absoluut geen bewijs is dat er iets mis was met Jackson.

Kort samengevat beschuldigt de complete media- en entertainmentwereld Michael Jackson van iets dat beweerd wordt door twee mannen die inconsistente verhalen vertellen, waarvan een groot deel zelfs onwaar is bewezen.

Misschien moeten we ons wat meer richten op de verklaringen die er zijn vanuit familie en vrienden van Jackson, waaronder veel mannen die in hun jeugd ook met hem bevriend zijn geweest en aangeven absoluut nooit te zijn misbruikt. En vergeet ook niet dat Michael Jackson is vrijgesproken van alle veertien aanklachten en onschuldig is verklaard.