Events

‘Concerten en festivals in de buitenlucht leveren weinig coronagevaar op’

Mojo Concerts, de organisator van onder andere Lowlands, vroeg zich af in hoeverre concerten en festivals in de buitenlucht coronagevaar opleveren. Het bedrijf liet daarom onderzoek doen door een wetenschappelijk bureau. Het resultaat is hoopgevend: volgens de studie leiden buitenevenementen niet tot een onaanvaardbaar risico voor bezoekers of hun contacten.

Radboud Universiteit
Mojo gaf hoogleraar Ira Helsloot van de Radboud Universiteit in Nijmegen opdracht te onderzoeken wat er bekend is over de risico’s van evenementen in de buitenlucht. Het onderzoek is een literatuurstudie waarbij is gekeken naar wetenschappelijke publicaties over het coronavirus. Het gaat dus niet om een praktijkonderzoek waarbij de effecten van het virus daadwerkelijk zijn onderzocht.

Helsloot en zijn team concluderen dat buitenevenementen niet leiden tot een onaanvaardbaar risico voor bezoekers of hun contacten. Simpelweg omdat buiten niet of nauwelijks besmettingen plaatsvinden. Het zit Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg dan ook dwars dat horeca en kermissen weer zijn toegestaan, maar dat er nog geen ruimte is voor festivals. Dit terwijl de evenementensector de huidige situatie niet lang meer kan volhouden. Hij hoopt dat de studie van de Radboud Universiteit een discussie op gang brengt.

Binnenevenementen
Uit het onderzoek blijft overigens zelfs dat binnenevenementen tot de mogelijkheden behoren. Er is dan wel een reële kans op besmetting, maar de kans op overlijden voor gezonde mensen onder de zeventig ligt beneden de gebruikelijke norm van één op de honderdduizend per jaar.