Events

Corona slaat een diepe krater in het festivallandschap

2020 was een rampzalig jaar voor de festivalbranche. Hoe groot de schade is blijkt wel uit de Festival Monitor, het jaarlijkse onderzoek naar de feiten en cijfers van de Nederlandse festivalmarkt. Van de 1200 geplande evenementen gingen er slechts 190 door. Qua bezoekersaantallen werd slechts 5% gehaald van de verwachte 27,4 miljoen bezoekers. Met deze terugval komt de Nederlandse festivalmarkt terug op het niveau van 1985.

Omzetderving van 90%
Door de coronacrisis heeft de evenementensector een omzetderving van 90% (2 miljard euro). Deze rampzalige cijfers staan in schril contrast met de recordcijfers van 2019. Bestedingen van bezoekers (o.a. tickets, eten en drinken) kwamen in 2019 uit op 961 miljoen euro en braken bijna door de magische grens van 1 miljard euro. De bruto recette steeg in 2019 naar een recordhoogte van 300 miljoen euro en bijna 10 miljoen verkochte tickets.

Festival Monitor
De Festival Monitor is het jaarlijkse onderzoek naar de feiten en cijfers van de Nederlandse festivalmarkt. Het onderzoek bevat onder andere de branchecijfers van festivals die Respons onder auspiciën van de Vereniging van Evenementen Makers (VVEM) opstelt.