Events

Vanaf deze dag kun je waarschijnlijk weer festivals bezoeken

Organisatoren kunnen beginnen met het plannen van concerten en festivals. Dat zegt het demissionaire kabinet. Vanaf 1 juli mogen er waarschijnlijk weer grote evenementen plaatsvinden.

Mochten er door coronamaatregelen toch events geannuleerd moeten worden, dan krijgen de organisatoren 80% van de gemaakte kosten terug als gift en ontvangen ze de rest als lening. Voor de regeling is 385 miljoen euro gereserveerd. De regeling geldt voor evenementen tot 31 december. Festivals die vorig of dit jaar al in gang waren gezet, vallen onder deze regeling als zij verplaatst worden naar een datum na 1 juli.

Hoewel er nog veel onzeker is, verwacht het kabinet dat er vanaf 1 juli weer veel mogelijk is. Naar verwachting is dan iedereen vanaf 18 jaar ingeënt. Ook de positieve ervaringen met de Fieldlab Evenementen, zoals het dancefeest in de Ziggo Dome, zijn voor het kabinet aanleiding om met deze regeling te komen.